Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: NGUYỄN THẾ TRÌNH

Số tài khoản: 0021000337309

Chi nhánh: Hà Nội

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Chủ tài khoản: NGUYỄN THẾ TRÌNH

Số tài khoản: 22210003016119

Chi nhánh: Thanh Xuân - Hà Nội

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VietinBank

Chủ tài khoản: NGUYỄN THẾ TRÌNH

Số tài khoản: 109006832729

Chi nhánh: Tây Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN SBAY VIỆT NAM

Số tài khoản: 03501010111579

Chi nhánh: Nam Hà Nội